اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

فی انس طلا 1293 دالر عرضه میگردد

کابل 28 عقرب باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1293 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز  28 عقرب   به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2800افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2300 افغانی، عربی 790 مبلغ 2250 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2250، ایرانی 705 مبلغ 1950افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1850افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان‏

مشاهده در منبع اصلی