اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

پسرلی: روی قانون مشارکت عامه و خصوصی در یک نشست بحث می‌شود

اتاق تجارت و صنایع افغانستان از برگزاری یک نشست به هدف بحث روی قانون مشارکت عامه و خصوصی و راه‌های سرمایه‌گذاری مشترک به روز دوشنبه «۲۹ عقرب ۱۳۹۶» در کابل خبر می‌دهد.
صیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست از سوی وزارت مالیه به همکاری وزارت تجارت برگزار شده و در آن روی سرمایه‌گذاری مشترک میان حکومت و سکتور خصوصی در پروژه‌های بزرگ متوسط و کوچک تبادل نظر صورت می‌گیرد.
آقای پسرلی می‌گوید، در این نشست همچنان روی ایجاد سهولت‌ها برای سرمایه‌گذاران بحث شده و سکتور خصوصی می‌خواهد تا در سکتور زراعت، زیربنا، انرژی و سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری نماید.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان قانون مشارکت عامه و خصوصی امسال از سوی شورای ملی تصویب شد و تلاش می‌شود تا در روشنی آن اقدامات مؤثر صورت گیرد.

مشاهده در منبع اصلی