اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

عنصرهایی که حکومت وحدت ملی ندارد

عنصر حقوقی:
همه عملکردهای این حکومت پشتوانه حقوقی ندارد. قانون اساسی بیهوده شده، پارلمان بی‌ خاصیت شده و دادگاه عالی برخلاف عدالت و مشروعیت کار می‌کند.

عنصر ارزشی:
همه شعارهای این حکومت دروغین هستند و با ارزش‌ های شهروند محور تناقض دارند. بارش مرگ از آسمان این حکومت، شرم فساد را به زمین نریخت. مافیای زور و زر بر مردم فقیر حکم می‌ رانند و چه ظالمانه حکم می‌ رانند.

عنصر اخلاقی:
رهبران این حکومت تغییرات اساسی چون ساختار نظام، بحث هویتی، انتخابات و توسعه را به بازی گرفته‌اند و چنان وانمود می‌ کنند که هیچ چیزی خلاف اراده مردم اتفاق نیفتاده است. شرم و ننگ در فرهنگ سیاسی این حکومت پاک شده است. فقط کافی است سخنگویان این حکومت را برای یک لحظه بشنوید.

ملک ستیز

مشاهده در منبع اصلی