اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

برخورد قومی آنهم در این حد؟!

اگر یک فرد در یک پست فیسبوکی یک یا چند جمله تبعیض آمیز می نویسد، واعظان و مارمولک های بی خاصیت از چهار طرف فرا می رسند و وعظ و نصیحت می فرمایند. با این مخکش بازی هایی که بنیاد وحدت ملی را مانند موریانه از درون نابود می کند چه باید کرد؟

برخورد قومی، آن هم در این حد؟
وزیر داخله شخصا در اینباره باید وضاحت بدهد که اگر چنین دستوری مثلا از سوی ریاست جمهوری هم صادر شده بود، (که از ایشان زیاد گله نداریم) بر مبنای حکم کدام قانون و بر اساس کدام "مصلحت ملی" به چنین افتضاحی تن داده است. کدام مصلحت ملی با کدام سنجش علمی، آکادمیک یا عقلانی این همه "تبعیض مثبت" آشکار را در برابر یک یا چند قوم افغانستان توجیه می کند.

آیا راستی گناه همین "قوم تاجیک" چی است که باید هرچه سنگ سخت است بر سر اینها فرود بیاید، آیا میراث مرد کج کلاهی که افغانستان را از چنگال تجاوز سرخ و سیاه نجات داد و بعد از مرگ اش رهروان او "امانت مردم افغانستان" را دو دستی تقدیم مردم افغانستان کرد تا در این کشور صلح و ثبات و وحدت ملی و… معنا پیدا کند، سزاوار این همه تحقیر و توهین است؟ که انسان های بی خاصیتی را از میان خود همین مردم برای اعمال تبعیض و اهانت به شور و شعور مردم شان به خدمت بگیرید و…؟

گپ آخرم برای طیف حریص و بی ریشه ای که با تکیه بر حمایت های بیرونی درصدد اعمال تبعیض و نهادینه سازی بینش برتری طلبانه قومی و ایدیولوژیک در افغانستان هستند اینکه اگر یکبار دیگر آتش زیر خاکستری که پیامد طبیعی تبعیض و بی عدالتی است، زبانه کشید؛ آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!

رادفر

مشاهده در منبع اصلی