اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

سخنان وزیر داخله را می پذیرید یادُم خروس را ؟

گویند در یک قریه مرغ دزدی پیداشده بود که مخفیانه مرغ ها و خروس های همسایه های خود را دزدی می کرد. اتفا قا روزی مرغ دزد خروس یکی از همسایه های خود را دزدیده و در زیر چپن و بالا پوشش زیر بغل خود پنهان کرده و روان بوده است مگر چون لنگ های خروس دزدیده شده دراز بوده از دور دیده می شده است.
مردم قریه او را در این حالت دیدند که تند و شتابان روان است. مرغ دزد که متوجه جریان شده بوده شروع به قسم خوردن کرده که به والله وبا الله من خروس دزد نیستم و چنین و چنان، همسایه ها که همه جمع شده بودند رو به خروس دزد کرده و گفتند: به والله ما هم نمی دانیم که قسم های خودت را باور کنیم و یا لنگ های دراز خروس را ؟

حالا ما هم به والله نمی دانیم که حرف های خودت را باور کنیم یا متن مکتوب و اسناد منتشرشده آقای مخکش و امثال آن را؟ فقط همینقدر به شما جناب وزیر و سران و بزرگان حکومت وحدت ملی توصیه می کنیم که کشمکش های قومی و زبانی خلاف فلسفه و اسم حکومت وحدت ملی بوده و به نفع مردم کشور ما نبوده و نیست.

لطفا – لطفا – لطفا – از آنها اجتناب کنید و این قضیه و امثال آن را جدی گرفته و درست و دقیق پیگیری نمایید و به مرتکبین آنها جزای لازم و سنگینی بدهید وگر نه عواقب خوبی را بدنبال نخواهد داشت ونا گفته نباید گذاشت که را قم این سطور نه پشتون است و نه تاجیک ولی نمی تواند کشمکش بیجا بین برادران و خواهران و اقوام برادر در کشور خود را تحمل کند چطور میتوان تحمل کرد؟ در حالیکه همه ما در یک مسجد و محراب باهم خدای واحدی را عبادت می کنیم و به پیامبر بزرگش ایمان و باور داریم و در یک سرزمین واحدی بنام افغانستان زندگی می کنیم و در قبرستان واحدی اموات و بزرگان خود را دفن می کنیم و در غم و شادی یگدیگر خود را سهیم و شریک می دانیم و مدت قرن ها است در کنار هم زندگی و بود و باش داریم و همه باهم خویشاوندی و قرابت های فامیلی داریم فرزندان ما از پدر و مادر مشترکی بدنیا آمده ومی آیند و… پس چطور می توان امروز این لکه ننگ (کشمکش قومی) را تحمل کرد تا میان این قوم و آن قوم کشمکش وجود داشته باشد؟ و ما خود آتش بیار این معرکه ننگین گردیم ؟
والسلام
خیرخواه

مشاهده در منبع اصلی