اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

رئیس جمهور غنی از تلویزیون خصوصی شمشاد دیدن کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز یک‌شنبه «۲۸ عقرب ۱۳۹۶»از دفتر تلویزیون خصوصی شمشاد که دو هفته پیش هدف حمله گروهی قرار گرفته بود، دیدن کرد.
معلومات درمورد این دیدار آقای غنی از دفتر تلویزیون شمشاد در صفحه رسمی فیسبوک ارگ ریاست جمهوری منتشر شده و از قول آقای غنی نوشته شده که می‌گوید:
"امروز به تلویزیون شمشاد رفتم و با کارمندان این تلویزیون ملاقات کردم. با وجودی‌که حمله وحشیانه بر آن‌ها صورت گرفته‌است ولی برای پیشبرد وظیفه‌شان ارادۀ مستحکم دارند."

مشاهده در منبع اصلی