اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

امضای توافقنامه اعمار یک باب شفاخانه تخصصی با بنیاد بیات

توافقنامه اعمار یک باب شفاخانه تخصصی میان دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و احسان الله بیات بنیان گذار بنیاد بیات به امضا رسید.
این شفاخانه در چهار طبقه با ظرفیت صد بستر در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در بخش های تداوی واقعات ولادی نسایی و نوزاد، چشم، گوش و گلو و کلینیک تحقیقاتی برای امراض سرطان با هزینه دو ملیون دالر امریکایی که از سوی بیناد بیات پرداخت می گردد، اعمار می شود.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت:” این شفاخانه تخصصی به شکل اساسی ، معیاری، و مجهز با وسایل طبی پیشرفته اعمار میگردد، که واقعات پیچیده ولادی، چشم، گوش، گلو به شیوه مدرن تداوی میگردد. همچنان در این شفاخانه یک مرکز تحقیقاتی بخش سرطان نیز ایجاد میگردد که آن نخستین مرکز تحقیقاتی در بخش مذکور به سطح کشور میباشد.”
وزیر صحت عامه افزود که بنیاد بیات همواره سکتور صحت را در عرصه اعمار شفاخانه ، کلینیک، تجهیزات و وسایل طبی همکاری نموده است.
احسان الله بیات اظهار داشت که این بنیاد با توجه به مشکلات صحی خانم ها و اطفال کشور تصمیم اتخاذ نمود تا یک مرکزی را ایجاد نماید که مشکلات صحی خانم ها و اطفال را در بخش های نامبرده مرفوع سازد و این بنیاد از شروع کار آن تاکنون 14 باب مرکز صحی را در نقاط مختلف کشور اعمار نموده است.
گفتنی است که انکشاف زیر بناهای صحی و کاهش مرگ و میر مادران و اطفال یکی از اولویت های عمده وزارت صحت عامه می باشد که در این بخش تلاش ها جریان دارد.

مشاهده در منبع اصلی