اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 اسد , 1398

قراردادهای تمدید لین برق شبرغان – دشت الوان و شبرغان – اندخوی امضا شد

قراردادهای تمدید لین برق شبرغان – دشت الوان و شبرغان – اندخوی در حضورداشت رئیس جمهور غنی میان د افغانستان برشنا شرکت و کمپنی های خصوصی، در پایان جلسه شورای عالی اقتصادی به امضا رسید.

مشاهده در منبع اصلی