اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

قراردادهای تمدید لین برق شبرغان – دشت الوان و شبرغان – اندخوی امضا شد

قراردادهای تمدید لین برق شبرغان – دشت الوان و شبرغان – اندخوی در حضورداشت رئیس جمهور غنی میان د افغانستان برشنا شرکت و کمپنی های خصوصی، در پایان جلسه شورای عالی اقتصادی به امضا رسید.

مشاهده در منبع اصلی