اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

کتابهایی از درون

کتاب اسپنتا: روایتی از درون
کتاب هشتاد و یکم حکمتیار: من درون هیچ کس را به رسمیت نمی شناسم
رسالۀ صبغت الله مجددی: روایتی از درون راز بقا
جزوۀ استاد سیاف: روایتی از درون ما، ما یعنی مجاهدین، مجاهدین یعنی ما
کتاب شیخ اصف محسنی: روایتی از غارهای کشف ناشدۀ طبیعت به زبان حدیث
کتاب حامد کرزی: روایتی از درون یک تاریخ به فرمایش ملانصرالدین.
کتاب عطامحمد نور: روایتی از پولهایم کو؟ بلاک نکو که آنفریندت میکنم.
کتاب اشرف غنی: پلان های یک قرن بازسازی در درون داکتر عبدالله
کتاب داکتر عبدالله: روایتی از درون مغز او؛ جیغ نزن من باید در کنار تو باشم.
کتاب محمد محقق: روایتی از اندرونی های من.
کتاب گل آغا شیرزی: صد سال اندرونی
کتاب عبدالرووف ابراهیمی: به درون من کاری نداشته باشید، هر چه پولش باشد میدهم.
کتاب کریم خلیلی: حلقۀ مفقود شده در درون شهرک گمشدگان
کتاب جنرال دوستم: قمار درون آن مرد به روایت این مرد.
کتاب حنیف اتمر: چگونه میتوان درون همه را منفجر کرد؟
کتاب سرور دانش: جایگاه قانون مداری در روند درون گرایی در مکتب اندیشه ای پسا قروت
کتاب ظاهر قدیر: سفر به عمق درونته

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی