اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

نگرانی سناتوران از افزایش اختطاف‌ها در شهر کابل

اطلاعات روز: سناتوران در مجلس بزرگان می‌گویند که موارد اختطاف در شهر کابل افزایش یافته و سبب نگرانی شهروندان شده است.
اعضای مجلس سنا می‌گویند که بیش‌تر اختطاف‎ها در شهر کابل با استفاده از لباس نیروهای امنیت ملی صورت می‌گیرد و ریاست امنیت ملی کشور نیز در کنترل شبکه‌های اختطاف‌گر کوتاه آمده است.
لطف الله بابا، یکی از سناتوران که در نشست روز یک‌شنبه، ۲۸ عقرب مجلس سنا صحبت می‌کرد گفت: «در این اواخر اکثر اختطاف‌ها در شهر کابل با استفاده از لباس نیروهای امنیت ملی و موترهای هایلکس صورت می‌گیرد و اختطاف‌چیان، کارت‌ هویت نیروهای امنیت ملی را نیز در اختیار دارند.»
به گفته‌ی او، اختطاف‌ها در شهر کابل به‌منظور دریافت پول صورت می‌گیرد و اختطاف‌گران بیش‌تر تاجران ملی کشور را هدف قرار می‌دهند.
این عضو مجلس سنا گفت که تاجران ملی از این مشکل به سطوح آمده و اکثراً در حال فرار از کشور هستند.
جمعه‌الدین گیانوال، دیگر عضو سنا نیز گفت که موارد اختطاف در شهر کابل بیش‌تر شده و افراد مسلح غیرمسئول دست به چنین اقدام‌هایی می‌زنند.
محمد حسن هوتک عضو دیگر مجلس بزرگان نیز از افزایش موارد اختطاف در شهر کابل ابراز نگرانی کرد و یادآور شد که استفاده از لباس نیروهای امنیت ملی «به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
این سناتوران تأکید داشتند که ریاست امنیت ملی باید جلوی اختطاف و استفاده اختطاف‌چیان از لباس نیروهای امنیت ملی را در کشور به‌ویژه در شهر کابل بگیرد.
در همین حال، فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا به کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی این مجلس هدایت داد تا مقام‌های ریاست امنیت ملی را در پیوند به این نگرانی سناتوران مورد بازپرس قرار دهد.
سناتوران در حالی از افزایش موارد اختطاف در شهر کابل و استفاده اختطاف‌چیان از لباس نیروهای امنیت ملی کشور ابراز نگرانی می‌کنند که هفته‌ی گذشته پسر معاون اتاق‌های تجارت و صنایع کشور پس از مقاومت در برابر اختطاف‌گران در شهر کابل کشته شد.
افزایش موارد اختطاف در شهر کابل، نگرانی تاجران را نیز به بار آورده و آنان هشدار داده‌اند در صورتی‌که حکومت در تامین امنیت شان توجه نکند، این مسأله سبب فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی