اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

شركت برشنا پروژه هاى توسعوى به ارزش ٧٥ ميليون دالر را به امضا رسانيد

د افغانستان برښنا شرکت به ارزش ۷۵ میلیون دالر امریکایی، قرارداد پروژهای تمدید لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان الی دشت آلوان شهر پلخمری و تمدید لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از شبرغان الی اندخوی را با دو کمپنی مختلف امضأ نمود.
قرارداد پروژه های مهم توسعوی شبکه های برق رسانی، توسط انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت، با حضورداشت رئیس جمهور وزیر انرژی و آب، و کلای محترم شورای ملی و شورای ولایتی و رسانه ها، با کمپنی هایKEC INTERNATIONAL و                     KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED در ارگ ریاست جمهوری به امضأ رسانید.
پروژه اول شامل تمدید لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان الی دشت آلوان شهر پلخمری بوده که قرار داد آن با کمپنی KEC عقد گردیده و به ظرفیت  ۱۰۰۰ میگاوات به طول   ۳۰۸ کیلومتر میباشد.
این پروژه ۶۰ میلیون دالر امریکائی هزینه برداشته که از بودجه بانک انکشاف آسیایی به دولت افغانستان پرداخت می گردد.
کار عملی این پروژه در ماه جنوری ۲۰۱۸ م آغاز و تا دونیم سال آینده تکمیل و عملاْ به بهره برداری سپرده خواهد شد.
پروژه دوم که قرار داد آن با کمپنی KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED عقد گردیده شامل، تمدید لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از شبرغان الی اندخوی به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات و به طول ۷۰ کیلومترمی باشد، که در حدود  پنجصد هزار مشترک را با انرژی برق وصل می سازد
این پروژه ۱۵ میلیون دالر امریکائی هزینه برداشته که از بودجه بانک انکشاف آسیایی به دولت افغانستان تمویل می گردد.
آغاز کار عملی پروژه متذکره از ماه جنوری ۲۰۱۸ م و ختم کار پروژه نامبرده تا دو سال (۲۴ ماه) بعد از آغاز کار تکمیل خواهد شد.
بر اساس استراتیژی جدید بانک انکشاف آسیایی ، این بانک ازتلاش های افغانستان برای افزایش دسترسی به برق، انتقال برق هم در داخل و در منطقه، و در ترویج انرژی پاک شامل برق خورشیدی، حمایت خواهد نمود. بانک انکشاف آسیایی بزرگترین همکار انکشافی افغانستان در سکتور انرژی میباشد.

مشاهده در منبع اصلی