اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

سایه شوم سیاست قومی بر سرنوشت ما

دیروز اعضای مشرانوجرگه فرمان تقنینی تعدیل ثبت احوال نفوس را مورد تایید قرار داد و برخلاف ولسی جرگه که پیش از این آن را رد کرده بود، بر آن صحه گذاشت. قانون ثبت احوال نفوس کشور که اساس توزیع تذکره الکترونیکی است، سال ها است که به حالت تعلیق در آمده…

مشاهده در منبع اصلی