اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

پشتون ها همچنان پیشتاز انتخابات

رفته رفته هر چه به زمان اعلام نامزدی در انتخابات و آمادگی های مقدماتی برای این پروسه ی عظیم ملی نزدیک می شویم، بجای آنکه بوی انسجام و اتحاد به مشام برسد و شاهد ایتلاف ها و حمایت های متمرکز باشیم؛ متاسفانه نه تنها وضعیت فعلی حفظ نمی گردد بلکه…

بلکه شاهد و شنونده ایم که تب و تاب انتخاباتی، هر کسی را بر آن داشته است که بر طبل خود بکوبد، اتحادها و ایتلاف های گذشته سست تر و فرد گرایی و خودمحوری بیش از پیش گردد؛ لذا چند دستگی بین احزاب و رفقای گرمابه و گلستان و یاران غار بیشتر محسوس و ملموس می گردد.

این مساله غیر عرف دیپلماتیک و خلاف مشق سیاسی، بخصوص در میان احزاب و اقوام بزرگ غیر پشتون بیشتر به چشم می خورد؛ از برکناری ها گرفته تا دیدار سران ازبک برای انتخاب جانشین و جایگزین عبدالرشید دوستم (معاون اول مخلوع و فراری ارگ ریاست جمهوری)، تحرکات سیاسی عطامحمد نور و برادران مسعود و عبدالله بصورت جداگانه و نیز تشدید اختلافات میان محقق، خلیلی و سرور دانش را مصداق هایی بر این مدعا دانست.

این درحالی است که با حضور حکمتیار در عرصه ی سیاسی و ظهور حزب اسلامی در میان احزاب بزرگ پشتون تبار مدعی قدرت و به دنبال چوکی، وزنه ای به وزنه های حزب همیشگی حاکم بر ارگ و قوم میراث دار ریاست بر جمهوری افغانستان اضافه شده است و امید آن می رفت که…

که دیگر بازماندگان و کنار گذاشته شدگان از اریکه ی قدرت که نمایندگی از اقوام غیر پشتون را به دوش می کشند بیش از پیش برای اتحاد و انسجام و ایتلاف محکم شوند و به ریسمان اراده ی ملی و اجماع سیاسی چنگ بیاندازند تا بتوانند سهم بر حق خود را از ارگ بدست گیرند.

متاسفانه عدم بلوغ سیاسی سران اقوام بزرگ هزاره و تاجیک و ازبک و دیگر مدعیان سهم خواهی در ارگ و بینش ضعیف ملی برای درک و استنباط درست از موقعیت کنونی و ضروریات ایجاب کننده ی میدان قدرت، نه تنها نوید حرکت رو به جلو و پیشتازی برای احقاق حقوق دهه ها پایمال شده توسط پشتون ها را نمی دهد بلکه…

بلکه کاملا برعکس بر تحرکات فردگرایانه و خودمحوری های محکوم به شکست احزاب و افراد مذکور دامن می زند؛ این ها همه درحالی است که رقبای پشتون تبار از جمله عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی و اشرف غنی با چهره ی گشاده و متبسم راه های گفتگو با گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی را وسعت می بخشند و برای شریک ساختن وی در بدنه ی ارگ روی خوش نشان می دهند.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی