اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

زمینه ورزش برای پولیس در قومندانی امنیه بغلان مساعد شد

پلخمری 28 عقرب
یک مکان مجهز  ورزشی در قو مندانی امنیه بغلان امروز  افتتاح شد
جنرال اکرام الدین سریع قومندان امنیه بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت ، این مکان ورزشی به هدف بلند بردن مقاومت  جسمی  وحفظ سلامتی منسو بان پولیس  بغلان وبه خاطر پیشبرد وظایف محاربو ی آنها ایجاد گر دیده است .
مکان ورزشی یاد شده باقطع نوار توسط عبدالحی نعمتی والی بغلان افتتاح گردید. قایم

مشاهده در منبع اصلی