اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

پنج پروژه رفاه عامه در بغلان به بهره برداری سپرده شد

پلخمری 28 عقرب
پنج پروژه رفا عامه در ولایت بغلان امروز باقطع نوار به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر محمود اندرابی رییس اقتصاد بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت، این پروژها شامل ساختمانهای سه مکتب در ولسوالی های پل حصار، دوشی وخنجان یک کلینیک یک مرکز تربیوی صحی در مربوطات پلخمری میشود که به مصرف بیش از دو میلیون وپنجاه هزار دالر امر یکایی به کمک مالی کشور المان در چوکات برنامه ثبات ملی  به همکاری تخنیکی موسسه نهاد آغا خان ساخته شده است.
انجینیر عبدالحی نعمتی والی بغلان حین افتتاح این پروژه ها از تلاش های بنیاد انکشافی آغا خان در راستای پیش برد روند پروژه های متذکره اظهار سپاس کرد .قایم

مشاهده در منبع اصلی