اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

دو اثر تاریخی به وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد

کابل باختر 27 عقرب
یک تن از جوانان ولایت پکتیا دو اثر تاریخی را امروزبه پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، حبیب نوری باشنده ولایت پکتیا دواثر تاریخی را  به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تسیلم کرد واین آثار به خاطرنگهداری به موزیم ملی سپرده شد.
پوهاند باوری درکنار قدردانی از احساس نیک حبیب نوری ازسایر هموطنان خواست که هرگاه آثار تاریخی کشور درنزد آنها باشد آنرا به وزارت اطلاعات وفرهنگ بسپارند.
به گفته رئیس موزیم ملی، قدمت تاریخی این آثار مربوط به قرن اول میلادی میباشد . ذبیح علم

مشاهده در منبع اصلی