اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

مرد مسلحی به دزدی در جوزجان باز داشت شد

شبرغان  باختر  28 عقرب
پولیس جوزجان امروزیک تن را به ظن دزدی باز داشت کرد.
مل پاسوال فقیر محمد جوزجانی قومندان امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت ،که فرد باز داشت شده از مدت ها به این سو در مسیر شاهراه شبرغان –اندخوی وشبرغان –سرپل و قریه های اطراف شهر شبرغان دست به دردی های مسلحانه میزد.
منبع افزود: وی از دو ماه تحت تعقیب قرار داشت سرانجام از مسیر شاهراه شبرغان –اندخوی بایک میل تفنگچه تی تی و یکعراده موترسایکل توسط پولیس باز داشت شد . لیلما

مشاهده در منبع اصلی