اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

بازداشت مردی با محموله مواد مخدر درننگرهار

شهرجلال آباد 28 عقرب باختر
مردی با محموله یی از مواد مخدر درولایت ننگرهار بازداشت شد.
این مرد بامداد امروز هنگامی که می خواست ده ها کیلوگرام تریاک را ازکابل به بازار مارکو دربزرگ راه جلال آباد – تورخم انتقال دهد بازداشت شد.
اوگفت مرد بازداشت شده  ، بسته های مواد مخدر را به گونه ماهرانه دریک موتر جاسازی کرده بود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی