اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

هفت تن با جنگ افزار در پروان بازداشت شدند

چایکار  باختر  28 عقرب
هفت تن به ظن قاچاق سلاح در پروان بازداشت شدند.
آمر امنیت قومندانی امنیه پروان امروز به آژانس باختر گفت،که این افراد از یک منزل مسکونی در قریه شا پیک خیل شهر چاریکار دستگیر شدند.
گفته میشود از نزد این افراد چهار عراده موتر سایکل و مقداری جنگ افزار سبک و سنگین به دست پولیس افتاده است و مظنونان به ریاست امنیت ملی پروان انتقال داده شدند.
طبق یک خبر دیگر: پولیس پروان فردی را به اتهام قاچاق مواد مخدر باز داشت کرد.
مسوول دفتر مطبوعاتی قومندان امنیه پروان به آژانس باختر گفت، فرد مذکور میخواست سیزده کیلو گرام چرس را ذریعه یک موتر کرولا از سمت شمال به کابل انتقال دهد که در ساحه دروازه شمالی شهر چاریکار از سوی پولیس باز داشت شد و موتر ومواد مخدر توسط پولیس ضبط شد . لیلما

مشاهده در منبع اصلی