اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

گزینش هیات اداری شورای ولایتی هرات

شهرهرات 28 عقرب باختر
هیات اداری شورای ولایتی هرات امروز برای یکسال دیگرانتخاب شدند.
درین انتخابات کامران علیزایی به عنوان رییس ،توریالی طاهری به عنوان معاون ونجیب الله محبی منحیث منشی شورای ولایتی آن ولایت برای یکسال برگزیده شدند.
انتخابات هیات اداری شورای ولایتی زیرنظرکمیسیون انتخابات وباحضور معاون ولایت وبرخی ازمقامات دولتی ،فعالان مدنی و رسانه ها برگزارشد.
محی الدین نوری معاون ولایت هرات  خواهان اتحاد عمل نمایند گان مردم درجهت رفع مشکلات آن ولایت شد. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی