اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

راه های جلو گیری ازضایعات آب در ور کشاپی در بغلان اتخاذمیشود

پلحمری 28 عقرب باختر
به هدف جلوگیری از ضایعات آب در بغلان دیروز ورکشاپی در شهر پلخمری برگزار شد.
این ورکشاپ برای نه روز از سوی  ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری بغلان و همکاری اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا وموسسه سی ویم swim بر گزار شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفل افتتاح این ورکشاپ عبدالوهاب خیرزاده رییس زراعت بغلان گفت که بیان شیوه های استفاده درست و جلو گیری از ضایعات آب در بخش های زراعت و باغدارای از موضوعات اساسی این ورکشاپ است که برای یکصد و پنج تن از کارمندان آبیاری آن اداره توضیح میشود.
وی اضافه کرد هدف این ورکشاپ طریقه درست استفاده از آب و نهادینه کردن آبیاری قطره یی به خاطر جلو گیری ازمصرف بیشتر آب در زراعت میباشد تا دهقانان بتوانند با استفاده از سیستم جدید آبیاری با مصرف اندک آب ،محصو لات بیشتر بدست اورند .قایم
 

مشاهده در منبع اصلی