اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

کارساخت جاده یی درفراه آغازشد

شهرفراه 28 عقرب باختر
سرپرست وزارت فواید عامه امروزکارساخت یک جاده را در حومه شهرفراه آغازکرد.
داکترشاه جهان والی فراه به خبرنگار آژانس باخترگفت که این سرک به درازای سه هزارو پنجصد متر و پهنای چهل ویک متر به هزینه سه صدو سی ویک ملیون افغانی ازبودجه وزارت فواید عامه به مدت یک سال ساختمان و اسفالت می شود.
اوگفت ساخت این سرک ، تسهیلات فراوانی برای شهروندان به وجود می آورد.
والی همچنان گفت که قراراست به زودی کار اسفالت ریزی چندین جاده داخل شهرفراه به درازای دوازده کیلومتر نیز آغازشود.ختم/بامی

مشاهده در منبع اصلی