اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 اسد , 1398

افغانستان با شکست پاکستان قهرمان رقابت‌های کرکت زیر نزده سال آسیا شد

تیم کرکت زیر نزده سال کشورمان با کسب پیروزی برابر حریف پاکستانی اش به عنوان قهرمانی رقابت‌های کرکت زیر نزده سال آسیا دست یافت.

مشاهده در منبع اصلی