اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

افغانستان با شکست پاکستان قهرمان رقابت‌های کرکت زیر نزده سال آسیا شد

تیم کرکت زیر نزده سال کشورمان با کسب پیروزی برابر حریف پاکستانی اش به عنوان قهرمانی رقابت‌های کرکت زیر نزده سال آسیا دست یافت.

مشاهده در منبع اصلی