اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 22 قوس , 1396

استادان گروگان دانشگاه امریکایی با زندانیان طالب تبادله نخواهند شد

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی