اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

استادان گروگان دانشگاه امریکایی با زندانیان طالب تبادله نخواهند شد

مشاهده در منبع اصلی