اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

استادان گروگان دانشگاه امریکایی با زندانیان طالب تبادله نخواهند شد

مشاهده در منبع اصلی