اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397

استادان گروگان دانشگاه امریکایی با زندانیان طالب تبادله نخواهند شد

مشاهده در منبع اصلی