اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

غنی: ذهنیت شهروندان در بخش تجارت تغییر نماید

محمد اشرف غنی، رییس جمهور بر تغیر ذهنیت‌های شهروندان در بخش تجارت و انکشاف تولیدات داخلی در داخل افغانستان تاکید دارد و می‌گوید که کشور باید از وجود تجارت دزدی براید.
رییس جمهور این سخنان را در افتتاح نشست ملی شهری بیان نمود و افزود که استفاده از تولیدات داخلی افزایش یابد و به نهادهای دولتی دستور داد تا در ساخت پروژه‌های‌شان، استفاده از تولیدات شرکت‌های تجارتی افغانی را در اولویت‌ کاری‌شان قرار دهند.
آقای غنی گفت که باید در این بخش، نسل تازه به شکل اساسی تربیت‌ شود و ذهنیت‌شان در بخش‌های مختلف تغییر و ظرفیت‌ آنان بالا برده شود.
وی خاطر نشان ساخت که تاجران افغان حمایت همه‌جانبۀ دولت را باخود دارد، اما شماری از صنعت‌کاران از رییس جمهور خواسته‌اند تا زمین و برق را با قیمت مناسب در اختیار تاجران بگذارند.
آقای غنی می‌گوید که درسال‌های گذشته میلیون‌ها دالر برای دیزاین پروژه‌های گوناگون در داخل افغانستان، برای نهادهای خارجی داده شده و هنوز هم قشر تحصیل کردۀ افغانستان قادر به این کار نشده‌است.
او تاکید کرد که بالای دانش‌جویان ودانش‌گاه‌ها سرمایه‌گذاری صورت گیرد و این ظرفیت در دانش‌جویان پیدا شود تا توانایی کار را در رشته‌های شان داشته‌باشند.
انتقاد غنی از تجارت دزدی در داخل کشور درحالی صورت می‌گیرد که شماری از نماینده‌گان مردم در شورای ملی نیز روز گذشته از تجارت‌های غیرقانونی در کشور به شدت انتقاد کرده‌اند.
آنان می‌گویند که تاجران افغان در بخش وارد نمودن تمام مواد مورد نیاز شهروندان از کشورهای خارجی کیفیت را در نظر نه گرفته و نهادهای مربوط نیز در این بخش بررسی‌ ندارند.

مشاهده در منبع اصلی