اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

توسعه شهری، مفهوم ناشناخته در افغانستان

دیروز چهارمین همایش “ملی شهری” با شعار “پیش به سوی شهرهای پایدار” در کابل برگزار شد. در روز نخست این همایش رییس جمهور و وزیر شهرسازی سخنرانی کرد. قرار است در این همایش وضعیت شهرسازی و ارئه خدمات شهری مورد بحث قرار گیرد…

مشاهده در منبع اصلی