اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

اختصاص ۱۲،۵ میلیون دالر به منظور تجهیز استخباراتی نیروهای افغانستان

مشاهده در منبع اصلی