اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

اختصاص ۱۲،۵ میلیون دالر به منظور تجهیز استخباراتی نیروهای افغانستان

مشاهده در منبع اصلی