اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

یک افسر پولیس افغانستان، دو تن را با تفنگچه در داخل دادگاه کشت

مشاهده در منبع اصلی