اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 اسد , 1398

جنرال دوستم: نهادهای امنیتی در تامین امنیت گردهمایی ها دوگانه عمل می کنند

مشاهده در منبع اصلی