اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

جنرال دوستم: نهادهای امنیتی در تامین امنیت گردهمایی ها دوگانه عمل می کنند

مشاهده در منبع اصلی