اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

دفتر ژورنالیسم پژوهشی: در حمله هوایی امریکایی ها به ولایت کندز افراد ملکی کشته شده است

مشاهده در منبع اصلی