اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

استادان تربیه معلم سید جمال الدین : این نهاد به پوهنتون ارتقا داده شود

کابل باختر27 عقرب
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز در نشستی خواستهای شماری ازاستادان تربیه معلم سیدجمال الدین را استماع کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، دراین نشست دوتن به نمایندگی ازسایرین صحبت نموده ؛گفتند که حکومت باید این نهادعملی واکادمیک را به دلایل سابقه تاریخی ،ظرفیت موجود کادرعملی ،بلند بردن سطح تحصیلی معلمان وتقاضای زمان؛  به پوهنتون تربیه معلم سیدجمال الدین ارتقا دهد .
رییس مشرانوجرگه درصحبتی روی ضرورت ایجاد نهاد های تحصیلات در کشورصحبتی نموده؛ خاطرنشان ساخت که عملی شدن این طرح زمانگیر خواهد بود وبه کمیسیون اموردینی، معارف وتحصیلات عالی وظیفه سپرد که خواستهای استادان را با وزارت های ذیربط مطرح و ازاجراات آن گزارش دهد. نالان

مشاهده در منبع اصلی