اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

اوچا:در افغانستان روزانه حداقل هشتاد واقعه مسلحانه رخ میدهد

کابل،27 عقرب، باختر
گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد" اوچا" نشان می دهد که
جنگ در افغانستان نسبت به نه سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است.
گزارشگر آژانس باخترمینگارد: دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در گزارش که منتشر کرده است، در این گزارش گفته شده که در نه ماه نخست سال2017 میلادی ، 1290 واقعه منازعه مسلحانه در این کشور به ثبت رسیده است که نسبت به سال2008 میلادی پنج برابر افزایش را نشان میدهد.
در گزارش همچنان آمده است: ارزیابی استراتیژیک ملل متحد در سال 2017 افغانستان را شامل کشور های ساخته است که در حال جنگ اند  .
اوچا افزایش جنگ را درافغانستان علت شامل شدن افغانستان در این فهرست می داند.
این گزارش نشان می دهدکه از شروع ماه جولای تا ماه سپتمبر 2017 به طور میانگین روزانه هشتاد واقعه مسلحانه در افغانستان به ثبت رسیده است که در شش سال گذشته بیشترین وقایع مسلحانه را نشان می دهد.
آگاهان سیاسی در افغانستان باتائید این خبر که منازعات مسلحانه در این کشور افزایش یافته به این باور اند  که طی پنج سال گذشته رقابت ها و جنگ های نیابتی کشور های  بیرونی و رقیب در افغانستان بیشتر گردیده و بدون شک دید رقابتی کشور های بیرونی در افغانستان  باعث ویرانی بیشتر این کشور گردیده و افغان ها قربانی اصلی این کشیدگی بوده است.
این اگاهان میگویند کاش که مسوولان در سازمان ملل متحد و آنانیکه این گزارش را تهیه کرده اند علل و عوامل گسترش جنگ را در افغانستان نیز واضح می ساخت و برای تنبیه عاملان آن اقدام میکرد زیرا تنها تهیه گزارش کافی نیست باید راه بیرون رفت آن نیز مشخص میشد.
مسوولان  در نهاد های  امنیتی و دفاعی تا  کنون در خصوص گزارش اوچا ابراز نظر نکرده اند  ختم   مجیب میرزایی و عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی