اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

یک تن در پیوند به انفجار تانکر های تیل در پروان بازداشت شد

چاریکار 27 عقرب:
یک تن در پیوند به انفجار تانکر های تیل با ماین های قابل اداره از راه دور و چسپی دستگیر شد.
جنرال صنم گل سهاک رییس امنیت ملی پروان به خبرنگار آژانس باختر گفت که منسوبان  ریاست امنیت ملی ان ولا یت شب گذشته با راه اندازی یک عملیات ، یک تن از تروریستان را به نام جان آقا با مقداری از مواد انفجاری و ماین های چسپی و قابل اداره از راه دور از قریه خنجر خیل ولسوالی بگرام ان ولا یت بازداشت کردند.
وی افزود این شخص عامل اصلی انفجار تانکر های تیل در شهر چاریکار بود که با دستگیری وی از انجام اعمال تروریستی جلوگیری میگردد.
بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه تلاش منسو بان امنیت ملی پروان ، دو تن در پیوند به قتل عطا محمد متین امر معارف شهر چاریکار بازداشت شدند.
مسولان ریاست امنیت ملی که قاری موسی باشنده قریه تلانچی در نزدیکی شهر چاریکار و یک تن دیگر درپیوند به انفجار ماین جا سازی شده در موتر حامل امر معارف شهر چاریکار و رییس معارف ان ولایت دستگیر شدند.
گفته میشود از اثر انفجار ماین کار گذاری شده، آمر معارف شهر شهید شد و رییس معارف پروان زخم برداشت.خالقیار

مشاهده در منبع اصلی