اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

کابل؛ درمعرض بحران آب

بگفته ریاست آب رسانی کابل، اخیراً سطح آب های زیر زمینی در پایتخت، تا 15 متر پایین رفته است. ازعوامل این بحران می توان به…

مشاهده در منبع اصلی