اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

اشرف غنی: قیمت مسکن در وضعیت فعلی افغانستان قابل قبول نیست

مشاهده در منبع اصلی