اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

اشرف غنی: قیمت مسکن در وضعیت فعلی افغانستان قابل قبول نیست

مشاهده در منبع اصلی