اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

جشن فراغت دانشجویان انستیتوت انکشاف رهبری

کابل باختر 27 عقرب
دانشجویان انستیتوت  رهبری در بخش انکشاف و رهبری پس از مدت یک سال آموزش امروز جشن فراغت شان را برگزارکردند.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر، درمحفلی که به ان مناسبت ترتیب شد داکتر کمال سادات معین امورجوان وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت نمودو گفت که ما در حالی از فراغت این دانشجویان جشن میگیریم که وطن بشیتر از هرزمان دیگر به نیرو جوان نیاز دارد .
وی فارغان انستیتوت انکشاف رهبری را آینده سازان ورهبران سال های آینده کشور خطاب کرد و از آنها خواست:  شما توسط رهبری خوب  کشور تان را آباد و آری از جنگ بد بختی سازید وبیرق کشور همیشه  و در همه جا به اهتزاز بیاورید .
همچنان دراین محفل کلوز بایررییس این انستیتوت دراین محفل صحبت کردو گفت که این انستیتوت در ولایت های کابل ، بلخ و هرات وهمچنان در شهر فیض آباد بدخشان فعالیت دارد که تاکنون حدود چهارصد دانشجو را فارغ داده است .# نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی