اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

تلفات سنگین طالبان دریک عملیات نظامی درهلمند

شهرلشکرگاه 27 عقرب باختر
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد ، نظامیان ازتلفات سنگین هراس افگنان در آن سخن می گویند .
این عملیات نظامی ازچهار روز به این سو دربخش هایی از اطراف شهر لشکرگاه راه اندازی شده است و کماکان ادامه دارد.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که درادامه ی این عملیات ضد هراس افگنی هشت طالب مسلح کشته شدند .
اوگفت که نظامیان درجریان این عملیات تاکنون چند مخفیگاه طالبان را نابود ساخته اند و ده ها روستا را از وجود هراس افگنان پاکسازی کرده اند.
گفته می شود که دراین عملیات تاکنون به نظامیان و روستا نشینان آسبیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند موفق به کشف دو انبارجنگ افزارطالبان مسلح شده اند.
این انبارها در مخفیگاه های طالبان درحومه  شهرلشکرگاه وولسوالی سنگین نگهداری می شده است.
یک مقام امنیتی هلمند می گوید که ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی