اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

جان باختن سه چوپان به اثرفروریختن مغاره یی درننگرهار

شهرجلال آباد 27 عقرب باختر
سه چوپان به اثرفروریختن مغاره یی درولایت ننگرهار جان باختند.
دراین رویداد یک صدو پنجاه گوسفند این مردان چوپان نیزتلف شدند.
به اساس گزارش ها ، این چوپان ها که ازشهروندان کوچی بودند ، به اثر باران شدید با گوسفندان شان به مغاره یی در ولسوالی اچین پناه می برند که ناگهان ، مغاره فرو می ریزد و همه ی آنان را درخود مدفون می سازد.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین رویداد سه چوپان از شهروندان کوچی جان باختند و حدود یک صدو پنجاه گوسفند آنان تلف شد.
اوتایید کرد که این چوپان ها به اثرباران های شدید به این مغاره پناه برده بودند.
درنهایت روستا نشینان به داد این چوپان ها شتافتند و اما وقتی آنان را از زیر آوار کشیدند که دیگر جان باخته بودند. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی