اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

رئیس جمهورغنی: محکمۀ خاص برای تعقیب قضایایی غصب زمین، ایجاد می‌گردد

چهارمین کنفرانس ملی شهری تحت عنوان “پیش به‌سوی شهرهای پایدار” قبل ظهر امروز باحضور و سخنرانی محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح گردید. در این کنفرانس که در قصر سلام‌خانۀ ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، رئیس جمهور کشور از وزارت شهرسازی و مسکن به خاطر برگزاری این کنفرانس ملی قدردانی به عمل آورد و از […]

مشاهده در منبع اصلی