اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

برنامه ریزی انتحاری ها در کابل انجام می شود

کسانیکه انتحاری ها را به جان مردم می فرستند در کابل هستند.

به نقل از خورشید، بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی ا فغانستان در واکنش به حملات انتحاری در پایتخت می گوید که این حملات نشان می دهد که شخص انتحاری در کابل است و کسانیکه انتحاری ها را به جان مردم می فرستند نیز در کابل هستند و تمام برنامه ریزی ها در کابل انجام می شود.

ته ینج با انتقاد از رخ دادن این حوادث در پایتخت و بیخ گوش مقامات امنیتی اظهار می کند: ریاست های عمومی امنیت ملی، ریاست های کشف و استخبارات وزارت داخله چه می کنند که این اتفاقات رخ می دهد؟

گفتنی است که باوجود انتقادات شدید از عملکرد مقام های امنیتی و استخباراتی کشور و استیضاح آنان در شورای ملی باز هم فجایع ناگوار امنیتی نه تنها در ولایت های دور از مرکز که بارها در قلب پایتخت اتفاق می افتد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی