اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

امارات اجیران جنگی به افغانستان استخدام می کند؟

قطر و امارات اجیران جنگی به افغانستان استخدام می کنند؟ قتل عام اردوی افغانستان ادامه دارد اما این ها محکم گرفته اند که شانزده هزار مربی دیگر می آوریم!

هزاران اجیر جنگی از سودان و سومالی را به نام نظامیان خود ناتو وارد افغانستان می کنند. این اجیران در بهترین حالت می توانند دسته جات داعش را در افغانستان حمایت لوژستیکی و نظامی کنند و در این عملیات ها سفید پوستان اروپایی و امریکایی به چشم مردم دیده نشوند.

جنرال نیکلسن قوماندان امریکایی در محضر سنا گفته بود که نزدیک به 16 هزار مربی اضافی در افغانستان نیاز است تا ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را خوب به پیش ببرند. پس 13 هزار نفر امریکایی و ناتو که در پایگاه ها خوابیده اند مشغول چه کاری اند؟

حالا که 16 هزار نفر دیگر افزون می شود، بالطبع انتظار می رود که تعداد نیروهای امنیتی افغانستان هم دو برابر شود اما معلوم است که شمار اردوی افغانستان به حالت اول باقی می ماند. پس وظیفه این 16 هزار بعدی چه تعریف شده است؟

در این حال ستولتنبرگ دبیرکل ناتو فرموده است که امارات متحده عرب و قطر هم به افغانستان عسکر می‎فرستند. امارات متحده عرب و قطر اگر لشکر نظامی می داشتند، می توانستند بدون قوای امریکایی روی پای خود بایستند.

در پس این خبر دو موضوع ممکن است قرار داشته باشد. مورد اول این است که امریکا و ناتو ارتش های اسلامی را به میدان افغانستان وارد می کند تا در نبرد دنباله دار علیه روسیه در میان جوامع اسلامی انگیزه اسلامی ایجاد کنند.

نکته دوم این است که این کشور ها شهروندان خود را به ماموریت جنگی (هر چند نمادین) گسیل نمی دارند. قطر و امارات به زور پول، هزاران اجیر جنگی از سودان و سومالی را به نام نظامیان خودشان وارد افغانستان می کنند. این اجیران در بهترین حالت می توانند دسته جات داعش را در افغانستان حمایت لوژستیکی و نظامی کنند و در این عملیات ها سفید پوستان اروپایی وامریکایی به چشم مردم دیده نشوند.

عبدالکریم شریفی

مشاهده در منبع اصلی