اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

بهره برداری هفت حلقه چاهای نیمه عمیق در ولایت بلخ

هفت حلقه چاهای نیمه عمیق به مصرف مجموعی ۳ میلیون (۳٬۰۰۰٬۰۰۰) افغانی که از سوی حکومت آلمان پرداخت گردیده است، در ولایت بلخ حفر گردید.
شورای انکشافی ولسوالی بلخ تحت نظر ریاست احیای و انکشاف دهات ولایت بلخ و پروگرام آر سی دی، ساختمان هفت حلقه چاه جدیداً اعمار شده را در آن ولسوالی مدیریت نمودند که که اکنون برای ۳۵۰ خانواده در بلخ آب آشامیدنی فراهم می سازد.
یکی از مستفید شوندگان به نام نور گفت: “دسترسی به آب آشامیدنی در نزدیکی خانۀ من زندگی ما را سهل تر و صحی تر ساخته است. در جریان فصلهای گذشتۀ تابستانی ما ناگذیر بودیم از جویهای نزیک آب آلوده را بنوشیم که ما را مریض می ساخت. از این به بعد، ما به این مشکل دیگر مواجه نخواهیم شد. من از تمام اشخاص و سازمانهای که در این پروژه دخیل بودند تشکر می کنم”.
همچنان، آر سی دی تجدید پلان استراتیژیک ولایتی برای ولایت بلخ را به مصرف مجموعی حدود ۱٬۲ میلیون افغانی (۱٬۲۰۰٬۰۰۰) تمویل نمود.
محمد بشیر توحیدی گفت: “پلان تجدیدیافتۀ استراتیژیک ولایتی راه را برای هماهنگی بهتر و اقدامات انکشافی نیازمحور برای ولایت ما هموار می سازد”.
 پلان تجدید شده در هفته های آینده این پلان به نشر سپرده خواهد شد که انکشاف اقتصادی و اجتماعی ولایت را تسهیل بخشیده و در تحقق اهداف انکشاف پایندۀ افغانستان کمک خواهد کرد.

مشاهده در منبع اصلی