اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

رئیس جمهور: کلانترین خطر برای آینده افغانستان بیلانس واردات است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در چهارمین کنفرانس ملی شهری گفت که کلانترین خطر برای آینده افغانستان بیلانس واردات است.

مشاهده در منبع اصلی