اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

خشونت علیه خبرنگاران هر روز افزایش می یابد

حکومت هیچ اراده ای برای حفظ دستاورد آزادی بیان ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، حامد پویا رییس نهاد بازار رسانه ها در گفتگو با "محور" با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه در کشور گفت: هر روز گراف خشونت علیه خبرنگاران افزایش می یابد و از سال گذشته تا کنون 13 خبرنگار قربانی حملات هراس افکنانه شده اند که این رقم در تاریخ رسانه های افغانستان بی سابقه است.

پویا در خصوص افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران و احتمال خودسانسوری در گزارش های آنان اظهار می کند: در صورتیکه حکومت مصونیت جانی کارمندان رسانه ها تضمین نکند طبیعی است که کارمندان رسانه ها به خودسانسوری روی بیاورند و خودسانسوری این زمان همین است که فاتحه جنازه آزادی بیان و رسانه ها را باید خواند چراکه دیگر گزارشی که حقیقت های جامعه را منعکس کند نشر نمی شود.

وی افزود: از 6 ماه بدینسو طرحی را برای حفاظت جان خبرنگاران با حکومت شریک کرده ایم ولی تاکنون این طرح نتیجه ای نداده است که اگر نتیجه می داشت بار دیگر یک کارمند رسانه ای در حمله بالای همایش مردمی حمایت از کارنامه های والی بلخ در کابل کشته نمی شد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی