اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

نکاتی از سخنان رییس‌ جمهور در کنفرانس شهری

نکات عمده سخنرانی رییس‌جمهور محمد اشرف غنی در افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی شهری روز شنبه 27 عقرب 1396
– تا وقتی که به شهروند بدل نشویم، صاحب شهر نمی‌شویم.
– چلنج ما به شوراهای مردمی این است که منابع در اختیارشان قرار گرفته و در چوکات میثاق شهروندی صلاحیت به دست‌شان آمده، باید دید که چه کار خواهند کرد.
– کلان‌ترین خطر برای آینده افغانستان، بیلانس واردات ما است؛ بسیاری از مواد لازم نیست که از خارج بیاید.
– 25 فیصد ترجیح برای داخلی در قراردادهای ملی داده شده است.
– با مسکن بااستطاعت، باید کیفیت بالا و قیمت پایین بیاید.
– 250 هزار (دالر) قیمت سرک درجه اول در ممالک همسایه ما است، اما سرک درجه دوم در کشور ما 500 هزار است.
– صدها میلیون دالر به مشاورین خارجی داده شده است، ظرفیت داخلی دیزاین باید ایجاد شود.
– فاصله دولت با پوهنتون‌ها باید ختم و فضای همکاری همه‌جانبه به وجود بیاید.
– کنفرانس‌ها نباید تشریفاتی بلکه باید دارای بحث سازنده باشند.
– شاروال‌های موفق قابل تقدیرند.
– هدف ما، شهروندانی در شهر قابل زندگی و پایدار است. بدون ایجاد فرهنگ شهروندی ما خود را شهری گفته نمی‌توانیم.
– هیچ شهر افغانستان ترانسپورت لازم و پاک‌کاری مناسب را ندارد. مسوولیت ما تنها برای اکنون نیست، شهرها باید برای چندصد سال پایدار شوند.
– شاروالی‌های سراسر کشور باید همیشه از طریق ویدیوکنفرانس در تنظیم تمام پالیسی‌ها شریک باشند.
– بدترین میراث ما، عدم مدیریت آب شهرهاست.
– شروع کار اعمار بند آب برای کابل را شاهد خواهیم بود که آب کابل را تنظیم کند و برای همیشه دریای کابل آب داشته باشد.
– توازن شهری باید وجود داشته باشد، یعنی نه‌تنها شهرهای بزرگ، که شهرهای متوسط و کوچک نیز مورد توجه قرار بگیرند.
– تراژدی امروز ما چیست؟ کل شهرهای ما از نگاه پوشاک به واردات خارجی متکی است، در حالی که هزارها سال فرهنگ شهری داشته‌ایم که در آن ارتباط شهر و ده (به خاطر تولید و مصرف) وجود داشت.
– بیروکراسی در توزیع زمین با بانک زمین از بین برده شود تا صنایع رشد و تولید داخلی شکل گیرد.
– ابتدای بهار شاهد تهداب‌گذاری انتقال دوایر دولتی به دارالامان خواهید بود.
– تامین برق با قرارداد یک هزار میگاوات برق با ازبکستان بهبود می‌یابد.
– تمام املاک و زمین جمع و در بانک معلومات سراسری زمین قرار می‌گیرند. تمام شاروال‌ها (شهردارها) باید روی مدیریت زمین فکر دوباره کنند.
– روی ایجاد محکمه خاص غصب زمین تصمیم گرفته شده است و شورای عالی حاکمیت قانون آن را جدا تعقیب می‌کند.
– تمام قضایای غصب زمین به شکل یکباره به استره‌محکمه (دادگاه عالی) پیش می‌شود. غصب زمین دولتی تابع مدت نیست و همه آن پس گرفته خواهد شد.
– پروگرام عاجل اصلاحات شاروالی‌ها لازم است، از جمله سیستم مالی شاروالی‌ها (شهردارها) که فعلاً جوابگو نیست باید در آن شامل باشد.
– رشد متوازن در داخل شهر با معیارهای واضح باید وجود داشته باشد. ساحات غیرپلانی باید پلانی شوند، قیمت زمین در دو طرف یک سرک نباید چهارچند فرق داشته باشد.

مرتضوی

مشاهده در منبع اصلی