اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

تقاعد جنرالان ارشد وزارت دفاع

24 تن از جنرالان ارشد وزارت دفاع ملى به تقاعد سوق داده شده اند.
1- ستر جنرال عبدلرحیم مشاور ارشد رییس جمهور
2- سترجنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع پیشین
3- سترجنرال عبدالخالق مشاور شورای امنیت ملی
4- دگر جنرال افضل امان، معاون وزیر دفاع و سرپرست گارنیزیون کابل
5- سترجنرال شیر محمد، افسر احتیاط فعال
6- دگر جنرال گل نبی احمدزی، فرمانده پیشین گارنیزیون کابل
7- دگر جنرال محمد دوران مشاور شورای امنیت ملی در امور نیروهای هوای
8- تورن جنرال مهمند خان، افسر احتیاط فعال
9 – تورن جنرال شاه ولی، رییس پلانگذاری و استراتیژیک وزارت دفاع
10- برید جنرال عبدالجلیل افسر ریاست اوپراسیون وزارت دفاع
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است.)

مشاهده در منبع اصلی