اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

ریاست معارف ولایت ها غیرسیاسی باشند

مسوولین محلی حق ندارند در امور معارف مداخله کنند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در جلسه شورای قوای بشری با بیان اینکه وزارت معارف به اصلاحات همه جانبه و بنیادی نیاز دارد گفته است که باید اساس کار وزارت معارف روی تعلیم با کیفیت و فراگیر باشد.

رییس جمهور تصریح کرد که نصاب تعلیمی ضرورت به بازنگری همه جانبه دارد و باید تیم های متخصص روی آن کار نمایند و نیز دیدگاه های نهادهای مدنی در این خصوص گرفته شود.

وی تاکید کرده است که ریاست های معارف ولایت ها باید غیرسیاسی و در خدمت معارف باشند و مسوولین محلی نباید در امور معارف مداخله کنند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی