اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

مجلس بزرگان جایی برای حلقه سیاسی کرزی نیست

پاسخ امرالله صالح بر جرگه خواهی حامد کرزی:

ارگ طرح کرزی بخاطر تدویر لوی جرگه ععنعنوی(مجلس بزرگان) آن هم با امکانات دولتی را یک کار غیر قانونی و بیهوده خوانده است. من هم موافقم.

کرزی مانند هر حلقه سیاسی دیگر می تواند طرفدارن خویش را در جایی که میل دارد دعوت کرده و با آنها مشورت نماید اما لوی جرگه(مجلس بزرگان) تعریف خاص خودش را در قانون اساسی دارد. اگر لوی جرگه(مجلس بزرگان) دایر می گردد باید قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و آن را تعدیل نماید نه اینکه صرفا کهنسالان شهر و روستا بدون آگاهی از اهداف نامعلوم به تبصره های بی ربط بپردازند.

در سه سال اخیر این چندمین بار است که ارگ بصورت باز در برابر نظریات آقای کرزی اعلام موقف می نماید. طرفداران کرزی با توهین و دشنام به محمد اشرف غنی واکنش نشان داده اند و فراموش کرده اند که انتخابات ملوث و کثیف که باعث ایجاد دولت ضعیف گردید میراث خودشان است و سرافگندگی آن به خودشان بر می گردد.

امان الدین

مشاهده در منبع اصلی