اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

افسری که انتحاری را در آغوش گرفت (عکس)

سید بسام پاچا یک افسر پولیس است. او دو لیسانس دارد یک لیسانس اش در رشته علوم سیاسی بوده است.

او در حادثه لب جر خیرخانه(مراسم گرامیداشت از والی بلخ) فرد انتحاری را در آغوش گرفت تا جان مردم بسیاری را نجات دهد، او احساس داشت، از مرگ نترسید و جان اش را از دست داد تا بار دیگر ثابت سازد که در این سرزمین قهرمانانی هستند که بی باکانه برای هر خطری سپر می شوند.

بسام پاچا یک پولیس متعهد بود. او فرزند رهبران متمول جاه طلب نبود. نازدانه سرمایه داران بی درد و اعضای خانواده قوماندانان فرصت طلب هم نبود. او یک قهرمانان بی بدیلی بود که با خون خود جلو مرگبارترین حادثه را گرفت.ثاقب

مشاهده در منبع اصلی