اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

آمریکا 680 میلیارد دالر در جنگ افغانستان مصرف کرد!

مشاهده در منبع اصلی